Bestuur
Voorzitter:  Paul Zantman
Secretaris:  Reinier Schrijvershof
Penningmeester:  Marvin Koot
Groepsbegeleiding:  Joy Olsthoorn

Contact
Email: bestuur@scoutingberkel.nl

Contributie
€110,- per jaar

Vertrouwenspersoon
Scouting Nederland vindt een veilige fysieke en sociale omgeving voor haar jeugdleden en vrijwilligers belangrijk. Een van de hulpmiddelen daarbij is het gebruik van een gedragscode. Hierin staat wat wel en niet gewenst is in de omgang tussen vrijwilligers en jeugdleden.

Vertrouwenspersoon: Joy Olsthoorn

Verhuur:
Het gebouw wordt niet verhuurd. Wij verhuren wel tenten: verhuurpagina

Handige links
Gedragscode
Landelijk opvangteam

Formulieren
Mutatieformulier
Inschrijfformulier