Inschrijf formulier

  Machtiging Contributie

  De ondergetekende verleent hierbij de machtiging aan Scouting Olave St. Clair te Berkel en Rodenrijs tot wederopzegging om de halfjaarlijkse contributie van zijn of haar bankrekening af te schrijven.

  Akkoord ouder/verzorg(st)er

  Ik verklaar de voorwaarden (klik hier) gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.

  Vrijwilliger

  Onze vereniging draait volledig op vrijwilligers, hierdoor kunnen wij de contributie en het kampgeld zo laag mogelijk houden. Kunt u ons misschien helpen?.